shutterstock 493612633shutterstock 493612633
shutterstock 493612633

Projektledning

Investeringar och förändringar i mjukvarulösningar kräver kvalificerad projektledning. Tidtabeller för genomförande, metodutveckling och utrullning med t ex migrering och utbildning ska definieras. Flaskhalsar och risker måste identifieras och kontrolleras.

En förstärkt kvalificerad projektledning behövs för en viss tid, men finns ofta inte tillgängligt bland personalen. En extern projektledare kan lösa problemet.

Vi kan förse er med erfarna projektledare för PLM projekt som har djup kunskap om både applikationer och projektledning. Vår kunskapsbas har byggts upp under många tidigare liknande projekt och år. Våra projektledare blir inte bara en förstärkning av din tillgängliga ledarstyrka utan är också en källa för nya impulser och alternativa lösningar.

​​​​​​​Våra projektledare har förmågan att ta ett övergripande ansvar för din tillämpning, men kan också fokusera på detaljfrågor och problem.

Vi vet hur viktig flexibilitet är för att ni skall vara konkurrenskraftiga. Som oberoende leverantör utan något annat intresse, kan du lita på våra tjänster.